Beste inwoner van Goudriaan,

Zoals we de afgelopen dagen hebben kunnen constateren is er nogal wat te doen omtrent de ontwikkelingen van de locatie Zuidzijde 125. Helaas hebben we in de media waarheden en onwaarheden moeten lezen.  Daarbij hebben we ook gemerkt dat niet iedere inwoner van Goudriaan goed op de hoogte is van wat er speelt in en nabij dit bouwplan. We hopen eenieder met de flyer die verspreidt is meer info te geven.

Om nog meer duidelijkheid naar buiten te brengen hebben wij de brief die wij als direct omwonenden, de Klankbordgroep Goudriaan en Stichting Mooi Goudriaan, aan de raad en het college van Molenlanden hebben gestuurd op de site gezet.

Neem even een paar minuten de tijd om deze brief te lezen (zie onderaan artikel) en een ieder is op de hoogte hoe en wat er speelt omtrent de Zuidzijde 125.  

De tijd staat niet stil en na het verschijnen van artikelen in de media vorige week heeft de ontwikkelaar van het plan het roer omgegooid en de bouwaanvraag van een bedrijfshal ingediend bij de gemeente. Wat hier de exacte achterliggende gedachte van is, is ons niet bekend. Ons eerder in samenwerking met Ingenieurs & architectenbureau Lakerveld ontwikkelde bouwplan is volgens de ontwikkelaar, zonder verdere argumentatie, niet haalbaar. Uiteraard kan je discussiëren over wat wel of niet haalbaar is maar 1 ding weten we met zijn allen zeker, een bedrijfshal bouwen is zeker geen financieel haalbaar plan op deze locatie.

Kortom welk “spel”  de ontwikkelaar speelt is ons niet duidelijk, het “spel”  wat wij spelen is:


WONINGBOUW: JA GRAAG

Maar niet op agrarische grond

Meer voor onze jeugd en senioren

Passend in boerderijlint


Met deze gedachte proberen wij voor Goudriaan wat moois te realiseren waar wij van denken dat dit het dorp en de inwoners blij maakt.

Graag horen we jullie mening over de gewenste invulling van deze bouwlocatie. Hiervoor hebben wij een poll gezet op de website van de Klankbordgroep.

Uiteraard zijn we bereid om alle vragen te beantwoorden en help ons vooral om van Goudriaan te blijven houden.


De omwonenden

Klankbordgroep Goudriaan

Stichting Mooi Goudriaan

Zie ook: