De gemeente

Sinds januari 2019 zijn wij onderdeel van de gemeente Molenlanden. Elk jaar wordt er een gemeentegids uitgegeven met veel informatie over de gemeente en ook over organisaties binnen de gemeente. vanwege de hoeveelheid aan informatie en actualiteit verwijzen wij u graag door naar het portaal waar u de gemeentegids kunt bekijken.

Wilt u contact met de gemeente; dan kunt U online of telefonisch een afspraak maken via 088-7515000

Het bestuur

De gemeente kent drie organen, dat zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Bij een dynamisch Molenlanden horen bestuurders met pit. Daar is voor gezorgd. Het is een team waarvan de leden elkaar kritisch bevragen, graag uitgedaagd worden, ieders talent benutten, verschillen waarderen en die elkaar vasthouden als het erop aan komt. Benieuwd wie het zijn, neem een kijkje in de gemeentegids.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad. De gemeenteraad komt een paar keer per maand op dinsdagavond bijeen tijdens gespreksavonden, meningsvormende avonden en besluitvormende raadsvergaderingen.

Inspreekrecht

Inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen inspreken tijdens de meningsvormende avonden en raadsvergaderingen. Meer informatie hierover vindt u op de website raad.molenlanden.nl.
Ook informatie over de verschillende vergaderingen en antwoorden op vragen over de gemeenteraad vindt u daar. Heeft u vragen over de gemeenteraad? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u bij de griffie terecht.

De Burgemeester

Theo Segers

Dorps- en stadsgericht werken

Dorp- en stadsgericht werken gaat over de manier waarop de gemeente in contact wil staan met inwoners, ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers en belanghebbenden in welke samenstelling dan ook. Maar het gaat ook over hoe ze het samenspel en de betrokkenheid tussen inwoners en bedrijven onderling kunnen versterken. Bij initiatieven wil de gemeente constructief aansluiten. Dat kan door hulp aan te bieden, mee te werken of op een andere manier te faciliteren, net wat nodig is. En andersom, bij projecten of beleid dat de gemeente opstart, betrekken we belanghebbenden.

Gemeente Molenlanden bestaat uit 20 kernen. Deze zijn onderverdeeld bij verbinders. De verbinder verbindt initiatiefnemers aan elkaar en aan de gemeente, bevordert co-creatie en co-productie en draagt bij aan ervaring- en kennisdeling. Ook adviseert de verbinder over de aanpak van burger- en overheidsparticipatie. Als u een initiatief overweegt of uw netwerk rond een idee wil vergroten, dan is een verbinder u graag van dienst in het verkennen van mogelijkheden. Daarnaast kan het handig zijn om het dorpsoverleg/ de klankbordgroep in uw kern te informeren of te betrekken bij een initiatief vanwege hun ervaring en netwerk.

Handige website’s of app’s.

Is er iets kapot in de straat? Of heeft u ergens last van? Melding openbare ruimte


Wilt u graag hulp en/of ondersteuning, dan kunt u terecht bij het Sociaal loket. Of dat nu gaat over zorg, wonen, opvoeden of werk en inkomen.


Afvalkalender of de Afvalkalender app IOS en android


Financiën

Gemeente Molenlanden voert de taken voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zelf uit. Informatie over de verschillende belastingen vindt u op de website. Heeft u vragen over de gemeentelijke heffingen of uw WOZ-beschikking? Neem dan contact op met het team belastingen door te mailen naar belastingen@jouwgemeente.nl of te bellen naar 088 75 15 000