Iets lenen

Uit het budget van de Klankbordgroep zijn gedurende de jaren verschillende gebruiksgoederen aangeschaft. Dit met doel deze in te zetten bij gelegenheden welke georganiseerd worden in Goudriaan (feestweek, Roparun etc.) Om deze middelen beter te benutten zijn deze voor onze dorpsgenoten beschikbaar voor bruikleen.

Beschikbaar zijn:

  • LCD beamer 5000 lumen
  • Projectiescherm
  • Compacte draagbare geluidsinstallatie
  • Microfoons
  • Podium
  • Statafels (8 stuks)
  • Puzzelmappen (5 stuks)
  • Biertafelsets (10 stuks: 10 tafels, 20 banken)