De organisatie/stichting

Sinds de jaren 90 bestaat Klankbordgroep Goudriaan. Kernactiviteit is het vasthouden en verbeteren van de leefbaarheid van Goudriaan. Dit doen wij door wensen en knelpunten van de bewoners van het dorp te inventariseren en daarvoor oplossingen aan te dragen en waar kan, zelf te realiseren. De groep bestaat uit een aantal inwoners van Goudriaan (zie de namen hiernaast). De klankbordgroep is voor dorpsgenoten en door dorpsgenoten. Deze vertegenwoordigt op geen enkele manier de gemeente, maar werkt daarmee nauw samen op de punten waar de leefbaarheid van Goudriaan in beeld komt. 

Kortom: Voor elkaar, met elkaar!

Als klankbordgroep komen we ongeveer 6 keer per jaar samen om actuele en lopende onderwerpen te bespreken. Tijdens deze vergaderingen is daarbij (bijna) altijd iemand van de gemeente aanwezig. Bij ons zijn dat verbinder Eva-Linde Middag en wethouder Piet Vat. Zij zijn ons directe aanspreekpunt binnen gemeente en zorgen dat vragen vanuit de Klankbordgroep bij de juiste persoon in de gemeente neergelegd worden.

Sinds 2015 werkt de Klankbordgroep met een Dorpsagenda. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten/speerpunten waaraan door de Klankbordgroep gewerkt wordt om de leefbaarheid van Goudriaan zeker te stellen. De informatie in de Dorpsagenda is opgebouwd uit wensen en behoeften van de bewoners, welke opgehaald zijn tijdens bewonersavonden.

In de vergadering worden de speerpunten uit de Dorpsagenda en actuele lopende zaken besproken. De notulen van de vergaderingen worden op de website geplaatst zodat eenieder op de hoogte kan blijven en zo nodig kan reageren. 

De leden

De leden van de klankbordgroep zijn: Sheila van den Berg, Jurre den Besten, Joop Broer (voorzitter), Kyra van der Grijn, Stephan van der Ham, Aty van Mastrigt, Esther van Vugt, Janny Visser, Bas Vonk en Gerrit de Wit.

Wethouder

Piet Vat

Verbinder

Eva-Linde Middag

Financiën

Vanuit de Gemeente worden aan alle klankbordgroepen c.q. dorpsraden jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Hieruit wordt door de Klankbordgroep bijdragen aan dorpsinitiatieven gefaciliteerd. Ieder persoon of organisatie in Goudriaan kan een verzoek indienen voor een financiële bijdrage. Uiteraard gelden daarbij wel enkele voorwaarden:

  • de bijdrage is eenmalig
  • het initiatief bevordert de leefbaarheid van Goudriaan
  • het initiatief moet beschikbaar zijn voor de dorpsgenoten
  • de initiatiefnemer zorgt zelf voor het grootste deel van de investering

De klankbordgroep is niet het aanspreekpunt voor zaken waar u normaliter direct voor naar de gemeente zou  stappen, maar wij horen wel graag over zaken die de leefbaarheid van Goudriaan raken. 

Wilt u een initiatief/knelpunt indienen mail dan naar: klankbordgroep@goudriaan.info

Is er bijvoorbeeld iets kapot in de straat? Of heeft u ergens last van? Meld het meteen bij de gemeente.