Het waterschap

Het waterschap zorgt ervoor dat onze voeten droog blijven. 
Denk hierbij aan waterveiligheid zoals dijkversterking, het waarborgen van een functionerend watersysteem, zodat iedereen ook bij hevige droogte genoeg water kan gebruiken. Het zuiveren van ons afvalwater zodat deze weer terug de natuur in kan. 
Kortom alles met water.

Ook zorgt het Waterschap voor de wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom In het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De missie van Waterschap Rivierenland:
Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.
De kernwaarden van Waterschap Rivierenland zijn:
bekwaam, betrokken, betrouwbaar

Het bestuur


Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de ‘categorie ingezetenen’ genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Financiën

Om de taken van het Waterschap mogelijk te maken heffen zei belasting; De waterschapsbelasting: Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Het tarief hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent, huiseigenaar of een bedrijf heeft. Informatie hierover vindt u op de website van Belastingsamenwerking Rivierenland.


bronnen :https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen