De klankbordgroep heeft onlangs een enquête uitgezet om tot een ontwikkelingsplan voor ons dorp te komen. De resultaten van deze enquête zijn nu bekend, en kunnen door de gemeente worden gebruikt als uitgangspunt bij het maken van beleid dat past bij de wensen en behoeften van de inwoners van Goudriaan.

In totaal zijn er 190 enquêtes ingevuld, waarvoor dank! We hebben 108 reacties gehad via de digitale weg, en 82 papieren versies zijn geretourneerd. Zie de rapportage voor de volledige resultaten. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar klankbordgroep@goudriaan.info.