Op 29 november kreeg de Klankbordgroep het bericht dat in de vroege ochtend meerdere personen onderuit zijn gegaan op de brug ter hoogte van de Raadhuisstraat.

De suggestie om een bak met zand daar te plaatsen, zodat bij gladheid door de omliggende bewoners of gebruikers van de brug gestrooid kan worden is direct opgepakt.

De volgende dag is na afstemming met de betrokken ambtenaar van de gemeente en na diens locatiebezoek het besluit genomen om een zandbak te plaatsen.

Nog dezelfde week is de bak geplaatst, zoals te zien op de bijgevoegde foto.

Laten we hopen dat hiermee voorkomen wordt dat er vervelende ongelukken gebeuren.