De meest recente notulen van de klankbordgroep vergadering staan online! De notulen kunt u hier bekijken. Bent u benieuwd naar de eerdere notulen? Die kunt u vinden via ‘Het dorp’ → ‘Klankbordgroep’ → Onder het kopje ‘Notulen’.