U kunt het verslag van de laatste vergadering lezen.

De klankbordgroep vergadert o.a. over:

  • De slingelandse plassen
  • Duurzaam Goudriaan
  • Glasvezel
  • Rotonde Goudriaan
  • Multifunctioneel gebouw

In de vergadering worden de speerpunten uit de Dorpsagenda en actuele lopende zaken besproken. De notulen van de vergaderingen worden op de website geplaatst zodat eenieder op de hoogte kan blijven en zo nodig kan reageren.