Artikel afkomstig van Het Kontakt

GOUDRIAAN • De gemeente Molenlanden onderzoekt de haalbaarheid van een MFA (Multifunctionele Accommodatie) op de locatie waar nu basisschool De Fakkel zit.

In het MFA zouden het dorpshuis, de school, de gymzaal en kinderopvang ondergebracht kunnen worden, evenals een marktplein en terras met dorpscafé, vindt de stuurgroep, die vorig jaar een enquête gehouden heeft.

Uit een vervolgonderzoek is nu gekomen dat de huidige basisschool De Fakkel de beste locatie is om dit te realiseren. Er is naar verwachting zo’n 3200 vierkante meter nodig om een MFA te realiseren in Goudriaan. Die ruimte is er niet op de locatie De Fakkel, maar desondanks wordt deze plek als de meest kansrijke beschouwd voor de multifunctionele accommodatie. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is.

Mogelijk wordt er een variant van het MFA uitgewerkt, waarbij een splitsing wordt gemaakt tussen een combinatie van onderwijs en kinderopvang aan de ene kant en een combinatie van dorpshuis een sportaccommodatie aan de andere kant.

Los van het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA in Goudriaan zal de gemeente hoe dan ook het verouderde schoolgebouw in Goudriaan moeten vernieuwen. Hetzij door een grondige renovatie, hetzij door sloop en nieuwbouw. De gemeente verwacht het haalbaarheidsonderzoek in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.

Verbazing
De stuurgroep MFA Goudriaan, die bestaat uit betrokken inwoners van het dorp, is overigens verbaasd over de voorlopige keuze voor een voorkeurslocatie. Ronald Vonk van de stuurgroep: “We zijn blij dat de gemeente voortvarend te werk gaat en bezig is met het plan. Maar we zitten nu nog in een fase waarbij alle opties onderzocht worden en het nu al noemen van een mogelijke locatie is echt nog niet aan de orde. Er is immers een uitgebreide enquête gehouden om de behoefte vanuit het dorp te peilen voor een MFA en de uitkomsten zullen meegenomen moeten worden door gemeente in de uitwerking van de plannen. Draagvlak vanuit het dorp is van groot belang en voor het vervolg zal de stuurgroep samen met gemeente hierover duidelijke afspraken maken.”