Op woensdagavond 30 november organiseert het Gebiedsplatform Alblasserwaard – Vijfheerenlanden een participatieavond over het onderwerp ‘Kleine Windturbines’. Bewoners uit deze regio worden gevraagd om in gesprek te gaan over het realiseren van kleine windturbines en alles wat daarbij komt kijken. Zo zullen de onderwerpen landschappelijke en ruimtelijke inpassing, vergunningplicht, het type molens en de voorwaarden die de gemeente zou moeten stellen worden besproken.

Bij interesse kunt u zich opgeven via deze link. Wanneer u zich heeft aangemeld zult u op de hoogte worden gehouden over de tijd en de locatie van de bijeenkomst.