Bij de klankbordgroep komen verschillende signalen binnen over zorgen in relatie tot de mogelijke plaatsing van windmolens in de Alblasserwaard. Eén van de zoeklocaties waar mogelijk windmolens geplaatst zullen worden, is vlakbij het natuurgebied de Slingelandse Plassen (zoeklocatie M). Er is al een werkgroep bezig met een advies over deze zoeklocatie, maar daarnaast zou de klankbordgroep graag inventariseren hoe de inwoners van Goudriaan denken over deze zoeklocatie.

Daarom heeft de klankbordgroep van Goudriaan een enquête opgesteld, die u kunt invullen via deze link. We willen u vragen de enquête vóór woensdag 22 mei 12.00 uur in te vullen. Uw antwoorden worden geanonimiseerd. De resultaten van de enquête zullen we delen met de werkgroep, zodat we het advies extra gewicht kunnen geven. Uiteraard kunnen de inwoners van Goudriaan ook een terugkoppeling op de resultaten verwachten.

Bij voorbaat dank voor het invullen,
Klankbordgroep Goudriaan