Dorpsgenoten

– Actueel

         – laatste nieuws

– Agenda

         – met google agenda zodat de multistee haar activiteiten er ook in kan plaatsen bijv.

– Vacaturebank

         – pagina met de oproepen voor vrijwilligers van de verschillende verenigingen.

– Notulen klankbordgroep en Bruikleen

         – Notulen kbg van de afgelopen 3 jaar?

– Fotos van de bruikleen app. En de voorwaarden.