De Klankbordgroep van Goudriaan krijgt ieder jaar budget van de gemeente. Hiermee kunnen we bijdragen aan de leefbaarheid van Goudriaan. Zo heeft de Klankbordgroep in de afgelopen jaren bijvoorbeeld bijgedragen aan het plaatsen van meerdere AED’s, is er budget vrijgemaakt om bij te dragen aan de aanleg van de rotonde bij de N216 en worden er af en toe spullen aan de bruikleen toegevoegd. Heeft u dus een goed idee waar de Klankbordgroep verder aan bij kan dragen? Laat dit dan vooral weten! U kunt ons bereiken via een e-mail (klankbordgroep@goudriaan.info), Twitter of Facebook. U kunt uiteraard ook een van de leden van de Klankbordgroep persoonlijk aanschieten. Voor iedere aanvraag zullen wij als Klankbordgroep beoordelen of de bijdrage passend is.