Jongeren en ouder(s)

  • Begeleiding/advisering richting het kiezen van een passende opleiding binnen het voortgezet- en middelbaar onderwijs
  • Bemiddeling in conflictsituaties met (onderwijs)organisaties rondom passend onderwijs
  • Coaching van jongeren gericht op persoonlijke ontwikkeling en/ of onderwijsontwikkeling

(Jeugd)zorgorganisaties

  • het advies bij het ontwikkelen van beleid
  • Het coachen van (jeugd) zorgmedewerkers
  • Het begeleiden van jongeren

(Onderwijs)organisaties:

  • Interim werkzaamheden binnen het onderwijs
  • Coaching van (onderwijs) professionals in relatie met hun werktaak.
  • Coaching van (onderwijs) teams m.b.t. ontwikkelen en implementatie van beleid
  • Adviseren van jeugd – en sociale teams m.b.t. het verbinden van onderwijs en zorg

jelmer@onderwijs-coach-advies.nl
www.onderwijs-coach-advies.nl